{{item.body}}

Stara Kopalnia Park Wielokulturowy

Martyna Krawczyk
2016-03-18 22:10:21
Kopalnia węgla kamiennego Julia powstała z połączenia małych kopalń na obszarze gminy Biały Kamień . Początkowa nazwa kompleksu kopalni Consolidirte Fuchs przetrwała do 1945 roku, kiedy, po przejęciu obiektu przez administrację polską, zmieniono ją na Julia Od 1946 r. do 1949 r. funkcjonowała jako Biały Kamień, a w 1950 r. przechrzczono ją na Kopalnię Thorez. Dopiero w 1993 powrócono do nazwy Kopalnia Węgla Kamiennego Julia. Likwidacja kopalni nastąpiła w połowie roku 1996. Obecnie kompleks kopalni łączy w sobie funkcje muzealne, wystawiennicze, edukacyjne i usługowe.

♡ 4
(głosowanie zakończone)