{{item.body}}

elementy architektoniczne budynku Zespołu Szkół nr 2

barbara rawa
2018-02-04 18:42:35
Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1907 roku. Architektami budynku byli Köhler i Kranz z Berlina. Początkowo mieściła się tutaj szkoła ewangelicka dla chłopców i dziewcząt. 12 czerwca 1948 roku odbyło się pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego po II wojnie światowej