{{item.body}}
W 2021 zmieniamy formułę, konkurs zostaje podzielony na etapy kwartalne. Nagrody pieniężne + pakiety promocyjne przyznawane będą co kwartał w każdej kategorii tematycznej. Nagroda roku pozostaje bez zmian. Nowy regulamin zostanie wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w styczniu 2021 roku. Czytaj więcej: Zasady Konkursu

KONKURS FOTOGRAFICZNY

250 zł
ZDJĘCIE
KWARTAŁU
1200 zł
ZDJĘCIE
ROKU
Oprócz nagrody finansowej, laureat otrzyma również pakiet materiałów promujących Wałbrzych.