{{item.body}}

PAŁAC CZETTRITZÓW, Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Sebastian Wojakiewicz
2021-06-23 11:48:00
Pałac początkowo nazywany również „Zamkiem Wałbrzych”, został wybudowany w latach 1606 – 1628 przez rodzinę von Czettritz. Obecnie zaadoptowany na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

♡ 4
(głosowanie zakończone)