{{item.body}}
NAGRODA INTERNAUTÓW
e.b
2018-06-29 00:00:52
...niegdyś Kopalnia Węgla Kamiennego „Julia („Thorez”). Ta kopalnia ma szczególne, symboliczne znaczenie dla miasta.Nie tylko dlatego, że pracowała do końca i jako ostatnią zamknięto ją, gdy likwidowano przemysł górniczy w Wałbrzychu. Przed wiekami była jedną z największych i najnowocześniejszych kopalni w dolnośląskim zagłębiu węglowym... dziś na terenie dawnej kopalni mieści się Centrum Nauki i Sztuki STARA KOPALNIA

♡ 649
(głosowanie zakończone)