{{item.body}}

Ulica Moniuszki z kolegiatą Matki Boskiej Bolesnej i św. Aniołów Stróżów.

Bartek Połotczak
2019-03-31 23:09:00
Ulica Moniuszki z kolegiatą Matki Boskiej Bolesnej i św. Aniołów Stróżów. Jeden z najokazalszych zabytków budownictwa sakralnego Wałbrzycha i nieodłączny element panoramy staromiejskiej,usytuowany w jednej z bardziej malowniczych ulic miasta okresu międzywojennego