{{item.body}}
Kamil Pluta
2017-10-11 18:46:35
Podzamcze nocą z rejonu Cieszowa

♡ 57
(głosowanie zakończone)