{{item.body}}
Robert Czastkiewicz
2017-09-05 17:46:24
Dawna szkoła podstawowowa-obecnie budynek mieszkalny.