{{item.body}}

Historia Wałbrzyskiego Górnictwa

Tadeusz Adamus
2016-12-22 13:59:14
Zdjęcie zostało wykonane na terenie nieistniejącej już kop.Wałbrzych z widokiem na szyby wyciągowe przy ul.Beethovena

♡ 4
(głosowanie zakończone)