{{item.body}}
Komisja Konkurowa zawiesza Konkurs w miesiącu kwietniu, ze względu na pandemię koronawirusa.
Prosimy uczestników o cierpliwość i zachęcamy w terminie późniejszym do udziału w kolejnych etapach Konkursu.

Historia Wałbrzyskiego Górnictwa

Tadeusz Adamus
2016-12-22 13:59:14
Zdjęcie zostało wykonane na terenie nieistniejącej już kop.Wałbrzych z widokiem na szyby wyciągowe przy ul.Beethovena

♡ 4
(głosowanie zakończone)