{{item.body}}
Wojciech Kieda
2017-02-23 11:55:50
Zdjęcie przedstawia kawałek zamku robione z parku.

♡ 0
(głosowanie zakończone)