{{item.body}}
Komisja Konkurowa zawiesza Konkurs w miesiącu kwietniu, ze względu na pandemię koronawirusa.
Prosimy uczestników o cierpliwość i zachęcamy w terminie późniejszym do udziału w kolejnych etapach Konkursu.
Wojciech Kieda
2017-02-23 11:55:50
Zdjęcie przedstawia kawałek zamku robione z parku.

♡ 0
(głosowanie zakończone)