{{item.body}}
Komisja Konkurowa zawiesza Konkurs w miesiącu kwietniu, ze względu na pandemię koronawirusa.
Prosimy uczestników o cierpliwość i zachęcamy w terminie późniejszym do udziału w kolejnych etapach Konkursu.

ulica Limanowskiego w Wałbrzychu

e.b
2019-03-30 09:24:22

♡ 6
(głosowanie zakończone)