{{item.body}}

Panorama miasta widziana znad Domu Turysty- "Harcówki".

Marta Halemba-Wołodźko
2017-04-24 18:25:36

♡ 5
(głosowanie zakończone)