{{item.body}}
barbara rawa
2017-11-03 14:36:06
Upamiętnienie Wałbrzyszan którzy odeszli w mijającym roku

♡ 11
(głosowanie zakończone)