{{item.body}}

Jedzie towarowy z daleka... po wałbrzyski koks.

Krzysztof Pytel
2017-03-25 13:29:53