{{item.body}}

Budynek Prokuratury Okręgowej

e.b
2019-07-15 14:18:50
Wzniesiony w 1904 roku. Początkowo był to Bank Rzeszy, a po wojnie budynek zaczął pełnić funkcję prokuratury.