{{item.body}}

parafia św.Jerzego i MB Różańcowej

barbara rawa
2018-01-27 15:04:46
W latach 1894 - 1898 r. -przebiegały prace budowlane przy kościele. Kościół został usytuowany na pagórku i dzięki temu jest ważnym punktem w panoramie miasta. Jest orientowany na osi wschód-zachód na planie krzyża łacińskiego, w stylu neoromańskim, wnętrze w stylu neogotyckim. Świątynia ma formę trójnawową. Na przecięciu nawy głównej z transeptem wzniesiono monumentalną, wysoką wieżę pełniącą funkcję dzwonnicy. Bryła kościoła najbardziej rozczłonkowana jest od wschodu, gdzie przejawia się typowa dla romanizmu addycyjność. Świątynia posiada ceglaną dekorację architektoniczną w postaci fryzu arkadowego. Powierzchnia użytkowa kościoła wynosi 600 m. Ołtarz główny jest drewniany, rzeźbiony, w stylu neogotyckim, zawiera w środkowej części obraz przedstawiający św. Jerzego i M.B. Różańcowej. Zachowała się rzeźbiona i polichromowana ambona oraz figury świętych. Organy zostały wykonane w 1898 r. przez firmę ze Świdnicy; mają 12 głosów i 2 manuały. Kościół został wyposażony w pięć dzwonów oraz organy 12 głosowe i 2 manuały.