{{item.body}}
Komisja Konkurowa zawiesza Konkurs w miesiącu kwietniu, ze względu na pandemię koronawirusa.
Prosimy uczestników o cierpliwość i zachęcamy w terminie późniejszym do udziału w kolejnych etapach Konkursu.

Stara Kopalnia widziana z góry

Łukasz Kufner
2016-05-08 10:21:51

♡ 72
(głosowanie zakończone)