{{item.body}}

Dzielnica Stary Zdrój i Ptasia Kopa widziana z Góry Parkowej.

Marta Halemba-Wołodźko
2017-05-18 12:06:40

♡ 1
(głosowanie zakończone)