{{item.body}}
Martyna Krawczyk
2016-03-29 19:49:49
Pałac został zbudowany w latach 1860-1863 przez właściciela fabryki porcelany Carla Tielscha i pełnił funkcje biurowe.