{{item.body}}

Od Wałbrzycha po Wrocław

Łukasz Neronowicz
2019-02-19 23:33:14
Na pierwszym planie Wałbrzych widok z góry Dzikowiec w oddali most rędziński we Wrocławiu

♡ 186
(głosowanie zakończone)