{{item.body}}
Robert Czastkiewicz
2017-09-05 17:50:37
Widok od strony dzielnicy Biały Kamień.

♡ 1
(głosowanie zakończone)