{{item.body}}
barbara rawa
2019-03-11 18:10:24
Żydowski dom przedpogrzebowy - znalazł się liście zabytków 21 sierpnia 2015roku. Renowacja budynku współfinansowana przez fundację Pomocy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec.