{{item.body}}
Komisja Konkurowa zawiesza Konkurs w miesiącu kwietniu, ze względu na pandemię koronawirusa.
Prosimy uczestników o cierpliwość i zachęcamy w terminie późniejszym do udziału w kolejnych etapach Konkursu.

Prace przy budowie obwodnicy zachodniej - skrzyżowanie Sikorskiego, Wysockiego, Kolejowa

NAGRODA INTERNAUTÓW
Robert J B
2019-06-30 16:11:47

♡ 59
(głosowanie zakończone)