{{item.body}}

Kościół św. Barbary w Wałbrzychu.

e.b
2018-01-14 19:58:24
Świątynia została wzniesiona w 1870 roku w stylu neogotyckim. Posiada wysoką dzwonnicę z zegarem umieszczonym z przodu budowli. Zbudowana dla liczących w tym czasie 3000 osób, katolickich mieszkańców Starego Zdroju. W kościele znajdują się organy wykonane w 1931 roku przez firmę W.Sauer Jnh. Dr Oscar Walcker z Frankfurtu nad Odrą. Instrument posiada 27 rejestrów oraz pneumatyczne: trakturę gry i trakturę rejestrów. Świątynia figuruje w gminnej ewidencji zabytków dla gminy Wałbrzych.