{{item.body}}
Krzysztof Pytel
2019-03-17 19:47:37
1907 rok - oddanie do użytku nowego obiektu pocztowego w stylu tzw. neogotyku ceglanego ( uważanego wówczas za pruski styl narodowy. ) W ciągu całej swojej ponad 111-letniej historii, parter budynku użytkowany jest przez urząd pocztowy.