{{item.body}}

Pomnik historii i tragedi 22 grudnia 1985

barbara rawa
2019-03-08 09:10:10
Kopalnia powstała w około 1780 roku pod nazwą Bahnschacht- Kopalnia stanowiła kontynuację istniejącej wcześniej niemieckiej kopalni Bahnschacht. Od 1945 roku nosiła nazwę Wałbrzych, zmienioną 1 stycznia 1946 roku na Bolesław Chrobry. W wyniku połączenia w 1964 roku kopalń: Bolesław Chrobry i Mieszko powstał jeden zakład pod wspólną nazwą Wałbrzych. Najpoważniejszą katastrofą górniczą w kopalni było zdarzenie z 22 grudnia 1985 roku. Zginęło wtedy 18 górników w wyniku wybuchu metanu, do tragedii doszło w polu wydobywczym przy ulicy Ludwika Beethovena. Na bazie kopalni Wałbrzych w wyniku restrukturyzacji 15 czerwca 1994 roku uruchomiono Zakład Wydobywczo-Przeróbczy Antracytu. Antracyt wydobywano z głębokości 700-850 metrów. Eksploatacja została zakończona 29 czerwca 1998 roku. Zakład stanowił ostatnią czynną kopalnię węgla w Wałbrzychu. Został całkowicie zamknięty w 1999 roku.