{{item.body}}
Emil Nowakowski
2016-08-28 16:42:40
Ul Kościelna

♡ 5
(głosowanie zakończone)