{{item.body}}
Martyna Krawczyk
2016-03-29 05:51:41
Najstarszy zachowany budynek w Rynku kamienica pod numerem 3 wybudowana w 1727 r – przebudowana w XX .Wybudowana przez Johanna Erdmanna Thomasa, kupca - płóciennika, inne źródła podają, że w roku 1746 przez Georga Friedricha Treutlera, jednego z największych handlarzy płótnem.

♡ 1
(głosowanie zakończone)