{{item.body}}

Kiedy jest mokro, staje się na murku

Jacek Florczak
2020-10-31 17:03:25
Widok z Parku Sobieskiego

♡ 0
(głosowanie zakończone)