{{item.body}}
Komisja Konkurowa zawiesza Konkurs w miesiącu kwietniu, ze względu na pandemię koronawirusa.
Prosimy uczestników o cierpliwość i zachęcamy w terminie późniejszym do udziału w kolejnych etapach Konkursu.

Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki

Krzysztof Czaniński
2016-09-27 18:50:09