{{item.body}}

Wieże szybowe kopalni "Wałbrzych"

Rafał Leon Romanik
2016-03-21 16:49:00
Szyb Bolesław Chrobry

♡ 1
(głosowanie zakończone)